Wellcome to my world!

Visual Kei

::Visual Kei::


 
+ Visual Kei +
 
 

1.Visual Kei là gì?

– “Visual” (English) – trực quan tức thuộc về thị giác (mắt nhìn)  
– “Kei” (Japanese) – phong cách ( = “Style” trong English)
==> “Visual Kei” hay “Visual Style” là một phong cách đập-vào-mắt