Wellcome to my world!

Posts tagged “cosplay đam mỹ

[Cosplay Đam Mỹ] Ô Hắc (污黑)


Cuối cùng thì bộ này cũng dc lên đĩa, hiệu quả thật không tồi, nhất là Thiên Thiên ~///~

Ô Hắc (污黑)

Heise / Hắc Sắc Cấm Dược (黑色禁药)

COS【 địa hạ đảng xuất phẩm 】【 地下党出品 】/ Sản phẩm của Địa Hạ Đảng

Ngạo Triết Thiên (傲哲天) cn Thủy Tố Đích Ảnh Tử @ 水做的影子
Phỉ.Tu Tư Đặc (斐.修斯特) cn Lang Duẫn @泷允
Vong Dạ (亡夜) cn Vân Tường Quốc Độ Kế Thừa Giả @云翔国度继承者

vén màn


[Cosplay Đam Mỹ] {Băng Ly + Ngân Phiếu} “Thệ Tuyết Truyền Thuyết – Đoạn Hồng Trần“


“Thệ Tuyết Truyền Thuyết – Trảm Hồng Trần “
= 逝雪傳說 • 斬紅塵 =
Nguyên bản tiểu thuyết : My Như Đại (眉如黛)

Thi Hồi Tuyết (施回雪) cn Băng Ly (冰璃)
Thẩm Tần Chân (沈频真) cn Ngân Phiêu (銀票)
Photo : abcc
Lời dẫn : Băng Ly

01

剑气珠光,深深庭院,行行步步生莲,盛装持酒祝。

云横秦岭,低泪成珠,零零落落心碎,相思为君故。
多情?
多情则堕。

[Cosplay Đam Mỹ] {Thần Chi Nguyệt Hiểu + Thiên Lạc} “Quỳnh Thương“


 
“Quỳnh Thương“ 
Tác Phẩm : Quỳnh Thương (琼觞)
Tác Giả : Thiên Lại chỉ Diên (天籁纸鸢) 
 

:: Lộng Ngọc ::

Staff :

Hoàn Lộng Ngọc (桓弄玉) cn Thần Chi Nguyệt Hiểu  (神之月晓)

Photo : Sí Bàng (翅膀)

Văn án trích tự : “Quỳnh Thương”, “Quỳnh Thương – Khuynh Thái”,  “Quỳnh Luyến”

(more…)


[Cosplay Đam Mỹ] {Ayaco + Bái Giới Tôn Trình} ”Hoàn Khố”


“Hoàn Khố“

(Phong Lưu Kiếp)

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ [公子欢喜]

:: Coser ::

Lan Uyên cn Ayaco
Li Thanh cn Bái Giới Tôn Trình (拜界尊呈)

Tặng Hasu & Viên Viên nhà nàng ^^

Cảm ơn các nàng đã edit hoàn chỉnh bộ này, lại còn rất mượt nữa.

Ai có nhu cầu tìm đọc thì qua nhà nàng ấy ha —> Ngũ Viên Các

*Note : Lời dẫn của bộ này là ta dựa vào bộ Hoàn Khố do Hasu & Viên Viên edit thêm vào cho nó hấp dẫn chứ không phải do nhóm cos. Thực ra mí tỉ cũng có chèn vài câu, nhưng do ta thấy để thế này hay hơn (thường thì mấy bộ cos đam mỹ đều lấy lời dẫn từ truyện, không thì cũng là có liên quan) nên nếu ai muốn coi lời dẫn của các tỉ ấy thì ta sẽ gửi qua mail cả bộ ảnh có lời dẫn tiếng trung hen~

Hắn – Lan Uyên – thiên giới nhị thái tử – hoa hoa công tử nổi danh khắp chốn. Người cũ chưa đi, tình mới đã tự nguyện nhào đến trong ngực.

……Tình cờ gặp gỡ Hồ vương, trong tâm dao động…..
Rốt cuộc là chân tình hay giả ý ?…..
…..

Lan Uyên lặng lẽ lách qua dong thụ, nhìn đến bạch y nam tử đứng cách đó không xa. Chính là một bóng lưng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây từng chút từng chút rắc lên mái tóc trắng xõa dài đến thắt lưng, quang hoa ẩn ẩn, bàng phật trích tiên.

(more…)