Wellcome to my world!

:: Tuyển Tập Đam Mỹ QT ::


Mọi người muốn tìm Raw + Qt đam mỹ hay Tuyển Tập Đam Mỹ của 1 tác giả nào đó thì có thể vào 2 topic Xin Xỏ và Tuyển Tập của VNSHARING nhờ, sẽ có các bạn khác giúp đỡ. Trước khi xin Raw hay QT thì mọi người nên search google tên truyện hay tác giả trước nhé vì hầu hết các truyện và tuyển tập đều đã được post, nếu ko có hãy vô xin.

 Yêu cầu / Xin xỏ tên truyện, truyện (raw Chinese, QT/CCP, prc)

Tuyển tập

Dưới là list tên tuyển tập có trong topic, LIST MỚI update tại trang 1

MỤC LỤC TOPIC TUYỂN TẬP ĐAM MỸ

CTRL + F tên tác giả hoặc tên thể loại để tìm nhé mọi người, nên xem các link trang cuối / mới trước vì link cũ thường hay die. Tên thể loại thì có rất nhiều kiểu, nếu bạn ko tìm dc thì cứ Ctrl + F chữ VĂN nhé, nó tô sáng tất cả các trang có thể loại đấy. Ngoài ra một số tác giả nổi tiếng và thể loại đã có Topic riêng, mọi người có thể tra google cho nhanh.
RQ = RAW + QT, RC = RAW + CCP …
(SỐ) = SỐ TRUYỆN
(LIST) = CÓ DANH SÁCH TÊN TRUYỆN HOẶC TÊN TÁC GIẢ TRONG LINK DOWN
(LINK) = DẪN LINK
TT = TUYỂN TẬP (ko cần để ý cái này, mình ghi vậy vì tất cả link đều là link tuyển tập mà )

Đây là mình lập mục lục cho mọi người đỡ tốn thời gian soát trang.

Kiểm tra mấy trang này trước khi tìm nhé, các TT tác giả hầu hết là 2010, khá đầy đủ, 2011-2012 thường chỉ có thêm mấy truyện, mọi người cứ down link 2010 rồi tìm thêm cũng dc. Trong nhà mình đã up list tên truyện tuyển tập của một số tác giả, mọi người có thể tham khảo thêm để soát truyện cần tìm.

TT TÁC GIẢ :

92 TÁC GIẢ (2010) RAW-TRANG 1 ; QT-TRANG 17-18-19
240 TÁC GIẢ (2010) RQ-TRANG 7-8-9
78 TÁC GIẢ (2010) RQ-TRANG 25
103 TÁC GIẢ (2010) RQ-TRANG 27

TT CHUNG :

2000~4000 BỘ | TRANG 2
1400 BỘ | TRANG 40

TT TỔNG HỢP theo THỜI GIAN : page 36

10/2011 – 11/10/2011 – 12/10/2011 | 11/2011 | 1/6/2011 |

PAGE 1

TT LÊ HOA YÊN VŨ
TT LĂNG BÁO TƯ
TT HUYNH ĐỆ VĂN
TT NGUYỆT QUANG BẢO THẠCH (月光寶石)
TT MÊ DƯƠNG (QT)
TT THIÊN LẠI CHỈ DIÊN (RAW+QT)
TT THỤY GIẢ
TT TINH BẢO NHÂN
TT 92 TÁC GIẢ ĐAM MỸ (2010)
TT NHẤT THỤ ĐA CÔNG
TT CHUNG (2000 ~ 4000 bộ đam mỹ)
TT NHAN LƯƠNG VŨ (颜凉雨) DIE

PAGE 2

TT MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT
TT LĂNG BÁO TƯ (64 RAW)
TT TRẦN ẤN (THIÊN THƯƠNG) (RAW)
TT LAM LÂM (24 bộ)
TT LĂNG BÁO TƯ (QT)
TT TRẦN ẤN (THIÊN THƯƠNG) (QT)
TT TỰ TỪ (RAW + QT + CCP)
TT ĐIỂN Y (RAW + CCP)
TT NELETA (RAW) (link 1)
TT NELETA (RAW) (link 2)
TT NELETA (RAW + QT) (16 bộ)
TT SẮC NHƯ KHÔNG (link)
TT VÕNG DU VĂN (RAW) (72 bộ)

PAGE 3

TT CÔ QUANG TÀN CHIẾU
TT HOAN HỈ CÔNG TỬ
TT TRIỆT DẠ LƯU HƯƠNG (Yura đã đóng pass -> ko down dc)
TT VÕNG DU (QT) (72 bộ)
TT PHI NGỮ (RAW)
TT XUYÊN KHÔNG (5) / NHẤT THỤ ĐA CÔNG VĂN (RAW + QT)
TT HOAN HỈ CÔNG TỬ
TT KẾT KẾT
TT LÃO THẢO CẬT NỘN NGƯU
TT NHÃ SINH
TT PHI NGỮ
TT THIÊN NHÂN
TT BÙI LỄ
TT HƯƠNG PHẨM TỬ HỒ
TT LAM LÂM
TT MÊ DƯƠNG
TT PHONG DUY
TT PHONG DẠ HÂN
TT PHONG KHỞI LIÊN Y
TT NGUYỆT BỘI HOÀN (RAW + QT) (9 bộ)

PAGE 4

TT ĐÀO PHÙ (RAW + QT)
TT Kiếm đoạn đào yêu
TT GIÁC ĐỘC RQ
TT PHONG DẠ HÂN
TT PHONG KHỞI LIÊN Y
TT SỞ THU (楚秋)
TT THANH TÔN
TT THANH TĨNH
TT HẠ SA
TT KINH ĐIỂN XUYÊN KHÔNG VĂN
TT TIỂU QUAN / NAM SỦNG / MB VĂN (80 bộ)
TT BÌNH PHÀM THỤ VĂN (36 BỘ)
TT XUYÊN KHÔNG (100 BỘ)
TT HOÀNG ĐẾ THỤ VĂN
TT BÁC SĨ VĂN
TT KINH ĐIỂN / HIỆN ĐẠI / NGƯỢC VĂN (38)
TT NGƯỢC THÂN NGƯỢC TÂM VĂN
TT DỤ THỤ VĂN
TT TIỂU THUYẾT NHẬT BẢN
TT HẮC BẠCH KIẾM YÊU
TT HẮC ĐẠO VĂN (30) RQ
TT NAM CHI RQ

PAGE 5

TT THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN VĂN RQ
TT TRỌNG SINH VĂN RQ (3 PART)
TT BẠC MỘ BĂNG LUÂN
TT MINH TỬ / MINH VƯƠNG
TT MẠT HỒI RQ
TT TÔ ĐẶC (RAW)
TT THIÊN THIÊN THIÊN TẦM (RAW)
TT THIÊN NA (天娜)
TT LẠC BÌ QUAI QUAI
TT HIỂU THẬP NHẤT (晓十一) RQ

PAGE 6

TT TÔ ĐẶC (QT)
TT THIÊN THIÊN THIÊN TẦM (QT)
TT ELSALUO (RAW)
TT NHĨ NHÃ RQ (LIST)
TT 43 ĐAM MỸ HAY NHẤT

PAGE 7

TT PHỤ TỬ VĂN RQ (130)
TT MỸ THỰC VĂN
TT VAMPIRE VĂN
TT ẤM ÁP VĂN
TT BÁC SĨ VĂN
TT PHÚC HẮC THỤ VĂN
TT CHỦNG ĐIỀN VĂN / TRỒNG TRỌT / LÀM RUỘNG
TT 240 TÁC GIẢ 2010 (PART 1) RQ (LIST)

PAGE 8

TT 240 TÁC GIẢ 2010 (PART 2) RQ (LIST)
TT TÀN TẬT VĂN (LINK)
TT THU CHÍ THỦY (秋至水) (RAW)
TT HUỲNH DẠ (荧夜) / LUNARRABBITS (RAW) (9)
TT XUYÊN VIỆT GIÁ KHÔNG VĂN (RAW)
TT TRIỆT DẠ LƯU HƯƠNG (14) (RAW)
TT THU CHÍ THỦY (秋至水) RQ
TT HUỲNH DẠ (荧夜) / LUNARRABBITS (9) RQ
TT XUYÊN VIỆT GIÁ KHÔNG VĂN RQ
TT TRIỆT DẠ LƯU HƯƠNG (14) RQ
TT CẢNH DU NHIÊN (RAW)
TT 240 TÁC GIẢ 2010 (PART 3) (RAW) (LIST)

PAGE 9

TT 240 TÁC GIẢ 2010 (PART 4) (RAW)
TT 240 TÁC GIẢ 2010 (PART 3) RQ (LIST)
TT 240 TÁC GIẢ 2010 (PART 4) RQ (LIST)
TT CẢNH DU NHIÊN RQ
TT ĐỒNG NHÂN VĂN (RAW)
TT KHẢO CỔ VĂN RQ
TT ĐẠI THÚC THỤ VĂN

PAGE 10

TT SINH SINH TỬ TỬ (RAW)
TT SINH SINH TỬ TỬ (QT)
TT THẦN QUÁI VĂN RQ
TT SƯ SINH VĂN RQ

PAGE 11

TT ELSALUO (QT)
TT KÍNH THỦY / HẠ TUYẾT
TT FOX / HỒ LY / TIỂU MẠC / HỎA LOAN
TT ĐÔNG TRÙNG / BĂNG MỊ
TT HẢI BIÊN TRẠCH NỮ
TT HỔ PHÁCH TRÙNG TỬ
TT THÂU NHÃN SƯƠNG CẦM
TT QUYẾT DẪN
TT THẤT NHAN NHAN (七颜颜) / NHAN LÂM (颜琳) (10) (RAW)
TT MẶC TRÚC
TT MẶC THỨC THẦN
TT THẤT NHAN NHAN (七颜颜) / NHAN LÂM (颜琳) (10) (QT)
TT SEETER (QT)

PAGE 12

TT NHU の THIÊN VŨ (柔の千舞) (QT)
TT LƯU THỦY VÔ TÌNH (LIST)
TT ĐỒNG NHÂN VĂN KANZE (10) (RAW)
TT ĐỒNG NHÂN VĂN KANZE (10) (QT)
TT NHẤT NHỊ TAM (壹贰叁) (RAW) (LIST)
TT TIỂU TẦN TỬ (RAW) (LIST)
TT THIÊN LẠI CHỈ DIÊN RQ (LIST)
TT NHẤT NHỊ TAM (壹贰叁) (QT)
TT VAINY (RAW) (15) (LIST)
TT TRÍ CHƯỚNG VĂN (RAW)
TT SỞ THU (LIST) RQ
TT LINH MẶC NHIÊN (泠墨然) (RAW) (13) (LIST)
TT KHA SANH (珂笙) (RAW) (35) (LIST)
TT ĐIỆP CHI LINH (蝶之灵) (RAW) (8) (LIST)
TT LÃNH DẠNG NHÂN (冷漾人) (RAW) (8) (LIST)

PAGE 13

TT VAINY (CCP) (15)
TT ĐỒNG NHÂN VĂN HP
TT LINH MẶC NHIÊN (泠墨然) (QT) (13)
TT KHA SANH (珂笙) (QT) (35)
TT LÃNH DẠNG NHÂN (冷漾人) (QT) (8) (LIST)
TT NGỤC TÙ VĂN RQ
TT CAO H VĂN (CHỦ NÔ / PHỤ TỬ H / ĐẾ VƯƠNG THỤ H / NÃI VĂN H / MỸ CÔNG CƯỜNG THỤ H / ÔN NHU SM H)

TT TỔNG HỢP RQ GỒM :
TT TẤN GIANG VIP VĂN
TT ĐAM MỸ HẢO VĂN ĐỀ CỬ
TT NGƯỢC VĂN – HE
TT XUYÊN KHÔNG VĂN – NHẤT THỤ ĐA CÔNG (5)
TT UY HƯỚNG XUẤT BẢN VĂN
TT PHIỀN LẠC
TT NGANG QUÂN
TT ÁM DẠ HÀNH LỘ
TT BẠCH NHẬT MỘNG
TT BẠCH VÂN
TT CHU TƯỚC HẬN
TT HIỂU CƯ
TT KHÔNG MỘNG
TT LÂM HÀN YÊN KHANH
TT MI NHƯ ĐẠI / MI NHƯ ĐẠI HIỆP
TT NHÀN NGỮ
TT PHONG QUÁ VÔ NGÂN
TT VU VŨ
TT THÁC NHAN
TT TẢ TOÀN HỮU TOÀN NHẤT TRẬN LOẠN TOÀN

TT BÌNH PHÀM THỤ VĂN (59)
TT TÌNH ĐỊCH BIẾN TÌNH NHÂN VĂN

PAGE 14

TT KỲ HUYỄN VĂN (LIST)
TT NGƯỢC THÂN SM ĐOẢN VĂN (LIST)
TT TÀN TẬT VĂN
TT THÁI GIÁM X CHƯỚNG NGẠI VĂN
TT TRÍ CHƯỚNG VĂN
TT NHÂN THÚ VĂN RQ
TT THÚ THÚ VĂN (RAW)
TT TÌNH ĐỊCH VĂN (RAW)
TT ĐỦ THỂ LOẠI VĂN (~40 THỂ LOẠI TT)

PAGE 15

TT THÚ THÚ VĂN (QT)
TT THỤY GIẢ (RAW)
TT THỤY GIẢ (QT)
TT ĐỒNG NHÂN VĂN HP RQ
TT TU CHÂN VĂN RQ
TT TIÊU (RAW)

PAGE 16

TT TIÊU (QT)
TT PHÚC HẮC THỤ VĂN RQ
TT THÂM TÌNH SI TÌNH CÔNG (RAW)
TT PHÚC HẮC CÔNG VĂN RQ

PAGE 17-18-19

TT NHIỀU THỂ LOẠI VĂN RQ (RẤT NHIỀU THỂ LOẠI TT, RQ, LIST)
TT 92 TÁC GIẢ (QT)
TT ĐÀO PHÙ
TT BỆNH MỸ NAM VĂN (QT)

PAGE 20

TT ERUS RQ
TT TƯ VÔ ÍCH
TT SERAX / TRỤC LỘC
TT PHƯỢNG TẠI GIANG HỒ
TT MĨ MĨ CHI ÂM / KHA SANH
TT TỐ YÊU
TT HẠ NGUYỆT / CHẨM NGHĨ GIAI KỲ
TT PHONG DẠ HÂN
TT TỬ VŨ HÀN
TT TOẢN HOA ĐA TẠI THIỂU NIÊN ĐẦU / NHẤT TRẢO NHẤT CÁ CHUẨN NHÂN
TT CHUNG (30 THỂ LOẠI)
TT NAM PHI NAM HẬU VĂN RQ

PAGE 21

TT BĂNG LUYẾN VĂN
TT NP VĂN
TT THẤT NHAN NHAN
TT THỊ VỆ THỤ VĂN
TT CHỦ TỚ VĂN
TT THỤ THỤ LUYẾN VĂN
TT SỐNG LẠI VĂN
TT CÁN BỘ CAO CẤP ĐỆ TỬ CÔNG THỤ VĂN
TT ÂU PHONG VĂN
TT CHỮA KHỎI HỆ VĂN
TT HÒA THƯỢNG ĐẠO SĨ VĂN
TT KHẢO CỔ TRỘM MỘ VĂN
TT VẬN ĐỘNG HẸ VĂN
TT TỰ MÌNH HẠI MÌNH VĂN
TT TIỂU THỤ DỊCH DUNG VĂN
TT THANH THỦY VĂN
TT THANH MAI TRÚC MÃ VĂN
TT SÁT THỦ VĂN
TT VAMPIRE VĂN
TT HỒ LY VĂN

PAGE 22

TT MÃ LỆ TÔ
TT PHỤ GIA VĂN
TT NHÂN CÁCH PHÂN LIỆT VĂN
TT MẤT TRÍ NHỚ VĂN
TT HÀI VĂN
TT LINH HỒN CHUYỂN HOÁN VĂN
TT OAN GIA VĂN
TT LÀM CHO NGƯỜI TA ĐAU LÒNG THỤ VĂN
TT HƯỚNG TIỀN LÀM CHUẨN VĂN
TT TÌNH ĐỊCH VĂN

PAGE 23

TT THIÊN HỶ
TT THU TRÌ VŨ (秋池雨) RQ
TT THU TRÌ VŨ (秋池雨) (QT)
TT ĐẠI THÚC THỤ RQ
TT LONG VĂN ĐẠI THƯỞNG
TT ĐỒNG NHÂN VĂN
TT HUYỀN HUYỄN VĂN
TT U BUỒN CHỨNG VĂN
TT HP ĐỒNG NHÂN (LINK)

PAGE 24

TT THANH MAI TRÚC MÃ VĂN RQ
TT CHỦNG ĐIỀN VĂN RQ (4 PART)
TT VÕ HIỆP VĂN (QT) (17 PART)
TT THẲNG BÀI LOAN VĂN (QT) (17 PART)
TT KHIẾT PHÍCH LÂU VĂN TẬP (QT) (17 PART)

PAGE 25

TT HUYẾT THỐNG VĂN
TT TRUNG KHUYỂN CÔNG VĂN
TT TRUNG KHUYỂN CÔNG THỤ VĂN
TT TIỂU THUYẾT NHẬT BẢN
TT THÂM TÀNG BẤT LỘ VĂN
TT ẤM ÁP VĂN
TT CỔ ĐẠI TRIỀU ĐÌNH VĂN
TT NỮ VƯƠNG THỤ VĂN
TT CƯỜNG CÔNG MỸ THỤ VĂN
TT HUỲNH DẠ (荧夜) / LUNARRABBITS
TT VAINY
TT LY CHI NHƯỢC TỐ (4) RQ
TT 78 TÁC GIẢ (2010) RQ (LIST)
TT ĐOẢN VĂN RQ

PAGE 26

TT TẬN THẾ SINH HÓA VĂN (RAW) (9)
TT TỬ KINH (紫荆) RQ
TT QIFU A (LINK)
TT TRA CÔNG TIỆN THỤ VĂN RQ
TT LIVE RQ
TT NGƯỢC LUYẾN VĂN (50) RQ
TT XUYÊN / PHẢN XUYÊN VĂN RQ
TT PHỤ TỬ VĂN RQ
TT ĐỒNG NHÂN VĂN RQ (2011)

PAGE 27

TT LÃO THẢO CẬT NỘN NGƯU (老草吃嫩牛)
TT NHẬP LOẠN (廿乱) RQ (7)
TT H VĂN RQ (2010)
TT THẦN THOẠI HY LẠP ĐỒNG NHÂN VĂN RQ
TT 103 TÁC GIẢ RQ (2010)
TT BĂNG LUYẾN / CƯƠNG THI VĂN (LINK)
TT MÊ DƯƠNG (LINK)
TT TRINH THÁM HUYỀN NGHI VĂN (MF)
TT TRIỆT DẠ LƯU HƯƠNG (LINK)

PAGE 28

TT VƯỜN TRƯỜNG VĂN RQ (2011)
TT THIÊN LẠI CHỈ DIÊN (QT)
TT THIÊN LẠI CHỈ DIÊN RQ
TT THÂM TÀNG BẤT LỘ CÔNG THỤ VĂN (RAW)
TT THÂM TÀNG BẤT LỘ CÔNG THỤ VĂN (QT) (4 PART)

PAGE 29

TT TIỂU THUYẾT NHẬT BẢN RQ (9)
TT ANNOM (MF)
TT PHIỀN LẠC (MF)
TT TỬ VŨ NGUYỆT DIÊN (紫舞玥鸢) (RAW)
TT Ô MÔNG TIỂU YẾN (乌蒙小燕) (RAW) (7)

PAGE 30

TT Ô MÔNG TIỂU YẾN (乌蒙小燕) (QT) (7)
TT TỬ VŨ NGUYỆT DIÊN (紫舞玥鸢) (QT)
TT Ô MÔNG TIỂU YẾN (乌蒙小燕) (QT) (7)
TT TÔ DU BÍNH (酥油饼) (RAW)
TT SỞ THU (RAW) (6/2011)
TT HẮC SẮC CẤM DƯỢC (黑色禁药) (RAW)
TT HẮC SẮC CẤM DƯỢC 2010 (QT)
TT TÔ DU BÍNH (酥油饼) (QT)
TT QUÂN ĐỘI VĂN RQ
TT LINH THỆ RQ

PAGE 31

TT NHAN LƯƠNG VŨ (颜凉雨) (11) (RAW)
TT PHI THIÊN DẠ TƯỜNG (非天夜翔) (RAW)
TT KIM ĐẠI
TT LỊCH SỬ ĐỒNG NHÂN VĂN (QT)
TT 07/2011 RQ (LIST)
TT HẮC ĐẠO (30) (LIST)

PAGE 32

TT ĐOẢN VĂN RQ
TT HẮC ĐẠO VĂN (30) RQ
TT ĐỒNG NHÂN VĂN (LINK)
TT VÔ THỐ THƯƠNG HOÀNG (无措仓惶) (LINK)
TT HÒA THƯỢNG ĐẠO SĨ RQ
TT (CCP)

PAGE 33

TT TRIỆT DẠ LƯU HƯƠNG
TT PHI THIÊN DẠ TƯỜNG (CCP)
TT NHÂN THÚ / THÚ NHÂN / THÚ THÚ (LINK)
TT CHU DẠ RQ

PAGE 34

TT HÀ TIÊM GIÁC aka DIỄM CỪ RQ (5)
TT NHÂN NGƯ / GIAO NGƯ / CÁC LOẠI NGƯ RQ (20)
TT DIỄM TUYẾT TUYẾT 2010 RQ
TT PHÚC HẮC CÔNG / HIỆN ĐẠI (PART 7) PHÚC HẮC CÔNG / CỔ ĐẠI (PART 2)
TT LÂM HÀN YÊN KHANH RQ
TT QUAN TUYẾT YÊN (关雪燕) RQ

PAGE 35

TT VƯỜN TRƯỜNG VĂN (RAW) (37)
TT ĐOẢN VĂN (8)
TT KHÔNG MỘNG
TT LUYẾN ĐỒNG VĂN
TT ĐOẢN VĂN (20)
TT NHÀN NGỮ (闲语) (RAW)
TT NHÀN NGỮ (闲语) (QT)
TT KẾT TỬ THỤ RQ
TT ÁI KHÁN THIÊN RQ
TT LÃO THẢO CẬT NỘN NGƯU

PAGE 36

TT 9/2011 RQ
TT NẰM VÙNG VĂN
TT NHÂN NGƯ VĂN
TT CHUNG RQ (20)
TT 10/11/2011 – 11/10/2011 – 12/10/2011 (RAW)
TT 10/11/2011 – 11/10/2011 – 12/10/2011 RQ
TT 10/2011 (RAW)

PAGE 37

TT PHÚC HẮC CÔNG RQ (15P)
TT MINH TINH VĂN RQ (6P)
TT LUẬT SƯ VĂN
TT CHIẾN LOẠN VĂN
TT 11/10/2011 (QT)
TT HOA TÂM PHONG LƯU THỤ (PART 2) MINH TINH VĂN (PART 3)
TT 10/2011 (QT) (17P)
TT NGHỊCH CẢNH TÙNG SINH
TT TẤT LIỄU (必柳) RQ

PAGE 38

TT 11/2011
TT KONGKONG 1010101
TT BẺ THẰNG THÀNH CONG VĂN RQ
TT THIÊN NA
TT THỦY THIÊN NHẤT SẮC (水天一色)
TT CAO DƯỢC HỒ
TT ĐOẢN VĂN (70)

PAGE 39

TT TỔNG MẠN (6 PART)
TT DUẬT DƯƠNG (聿暘) (28)
TT SM VĂN
TT CHUNG RQ (TỔNG HỢP / THÚ VĂN / ĐM 1/6/2011)
TT MỸ THỰC VĂN (LINK)
TT THIÊN LẠI CHỈ DIÊN RQ
TT KIỀU TU HỒ LA BẶC (娇羞胡萝卜) RQ (25)
TT TIỂU MÔ TIỂU DẠNG ( 咫尺阳光) RQ (6)
TT THẬP THẾ RQ

PAGE 40

TT XUYÊN KHÔNG / CÔNG XUYÊN / CỔ ĐẠI (LINK)
TT TIỂU TẦN TỬ RQ
TT A TRIỆT RQ
TT ĐIỆP CH LINH RQ
TT TÔ ĐẶC RQ
TT KHÔNG MỘNG (空梦)
TT TÀO VŨ ĐIỀM (曹雨恬) (LINK)
TT CHUNG RQ (1400 BỘ)

PAGE 41

TT Ô MÔNG TIỂU YẾN (hotlink)
TT PHÚC HẮC THỤ RQ
TT XANTHE RC
TT LINH HỦY RQ

PAGE 42

TT Thu Hồng Hiệp 秋红叶
TT 900 TRUYỆN (Ahgnoul tổng hợp)
TT Mạt thế QT
TT Duật Kiều (raw)
TT truyện BE
TT Duật Kiều QT
TT ĐÀO HOA NÔNG
TT đoản văn Tu Sáp Đích Dược

35 responses

 1. qanhnormal

  Thank you so much !!!! ^^

  Tháng Tám 20, 2011 lúc 8:09 chiều

 2. Thank nàng nhìu nhìu nghe

  Tháng Tám 29, 2011 lúc 12:15 chiều

 3. peasias

  Cám ơn nàng ^^ ~

  Tháng Chín 7, 2011 lúc 1:20 chiều

 4. Thank nàng nhé

  Tháng Mười 17, 2011 lúc 4:05 chiều

 5. Ưu

  cảm ơn nàng nha ^^

  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 1:08 chiều

 6. YuNaKun

  cái tuyển tập của Đại Phong Quát Quá die link rồi nàng ơi T___________T

  Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 10:51 chiều

 7. pi

  Cảm ơn chị nhiều 🙂

  Tháng Ba 16, 2012 lúc 7:50 sáng

  • pi

   e có thể mượn bản dịch qt cuả bác sĩ biến thái k ?

   Tháng Ba 16, 2012 lúc 7:51 sáng

   • em cứ lấy mấy cái link trên ấy hoặc vào vnsharing lấy tự nhiên, vì mọi người share cho nhau bản QT trên tinh thần tự nguyện đóng góp là chính, chủ yếu chỉ muốn nhiều đam mỹ hay đc edit hay dịch sang tiếng việt thôi mà ^^

    Tháng Ba 16, 2012 lúc 9:32 sáng

    • pi

     Dạ, cảm ơn chị 🙂

     Tháng Ba 17, 2012 lúc 9:25 sáng

 8. Carot

  nang oi…nang up lai cai ” minh tinh,ngoi sao” phan` 3 giup ta nha…no bi hong rui`

  Tháng Ba 23, 2012 lúc 11:05 sáng

  • mấy link này ko phải của mình, bạn có thể vào tuyển tập đam mỹ bên đam mỹ vnsharing để download và thông báo, mình chỉ lấy link một số cái mình đang theo dõi thôi chứ ko phải của mình, mình đã nói rõ ở phía trên rùi mà ^^||

   Tháng Ba 25, 2012 lúc 1:25 chiều

 9. Carot

  Oh sorry…nhân tiện cái Sài Lang Hổ Bái hình như còn 1 chút nữa mới hoàn, ta lấy link trên vnsharing á. nàng qua chương 40 xem thử ta up lên phần thiếu ở đó

  Tháng Ba 30, 2012 lúc 11:45 sáng

 10. nàng ơi cho ta hỏi chút, ở bên trên nàng có nói ở bên VNS có bản QT kanze mà ta qua đó chẳng thấy gì ngoài bản raw mà bản raw ta ko đọc được. vậy h ta lấy bản QT đó ở đâu ?

  Tháng Năm 9, 2012 lúc 10:40 chiều

  • nếu chỉ còn bản raw thì nàng cứ vào box Tuyển Tập (ta có dẫn link ở trên đó) rồi nhờ các bạn í QT cho, trong VNS có nhìu bạn sẽ giúp QT hộ. Nàng đã qua xem topic đồng nhân văn / đồng nghiệp văn chưa?

   Tháng Năm 12, 2012 lúc 2:24 chiều

   • chưa nàng ơi ^_^ ta sẽ coi lại xem sao
    thanks nàng nhìu!

    Tháng Năm 12, 2012 lúc 2:30 chiều

 11. bạn ơi, trong tuyển tập chỉ tới trang 42 thôi mà, sao của bạn tới 100 mấy lận 😦 mình định kiếm Raw thú nhân mà ko thấy

  Tháng Sáu 4, 2012 lúc 12:41 sáng

  • à, tại các mod vừa lọc lại topic, đã rút gọn hơn 124 trang còn 42 trang, mục lục mới ở trang 1 topic, mình quên chưa sửa. phần thú nhân bạn cứ downlooad mấy raw thú nhân – thú thú – nhân thú sẽ thấy, tại các bạn chỉ đề tên chung chung thế thôi chứ hầu hết đều là thú nhân cả

   Tháng Sáu 4, 2012 lúc 10:22 sáng

 12. xin chao nang! ta theo doi thay trong nha nang dang de drop bo TRO CHU CHI TU, neu nhu cac nang khong co thoi gian edit bo truyen do co the chuyen cho nha ta mot ban duoc khong? Ta moi’ mo mot nha nen mong cac nang ung ho
  P/s: Sr cac nang vi khong viet dau tieng viet, ta khi gui comment dang ngoi o quan net! Hix! Mong cac nang thong cam

  Tháng Tám 10, 2012 lúc 5:08 chiều

 13. nàng ơi ta là dân mới vô nghề .Ta cũng mún edit truyện nhưng không biết bộ nào để làm hết , nếu nàng biết bộ nào hay thì giời thiệu ta với thanks nang nhiều

  Tháng Năm 1, 2013 lúc 10:38 chiều

 14. Nguyet Bang

  Nang oi, nang co the send cho ta qt cua cac bo dam my nang co duoc ko? Ah, nang co nick face ko? Neu co thi kb voi ta voi, nick face ta la NguyetBang Han, thanks nang nhieu

  Tháng Sáu 8, 2013 lúc 7:22 chiều

 15. Các ss ơi, cho em hỏi link của Hoa tàn hoa khai trong trang Sinh tử văn ấy. Bản bên Vnsharing chỉ có raw của phần Phiên ngoại thôi. E cũng từng tìm link từ mấy nhà nhưng nhà nào cũng chỉ có phiên ngoại mấy chục trang là hết. SS nào có có thể gửi cho em bản raw đầy đủ đc không? Nhà em đang làm dở bộ này, nhưng k có raw chỉ toàn chém thì thì trình em lại k đủ. Giúp em với ss.
  Mail em là: t.raphael.vn@gmail.com

  Tháng Sáu 30, 2013 lúc 11:58 chiều

 16. tiểu tinh tinh

  có truywwnj của li tỷ tên là “vô danh” nhưng mình 0 thấy bất cứ wed nào đăng nó vào mục lục dam mỹ cả. bạn nào có raw thì cho mình xin nha

  Tháng Tám 6, 2013 lúc 11:44 sáng

 17. bạn ơi có raw hay link của Hồng trang lệ tác giả Hữu Vũ thì cho mình xin. Mình không biết tiếng trung bộ này nên không tìm được. Thks bạn ^^ mail mình là dtngocyen2306@gmail.com

  Tháng Mười Một 26, 2013 lúc 5:01 chiều

 18. cho mình link của mấy bộ sinh tử văn đc k bạn? thế quái nào mà mình k kích đc gì hết á ToT

  Tháng Mười Một 29, 2013 lúc 9:31 sáng

 19. Cho ta xin link mấy bộ phụ tử văn được không nàng ?

  Tháng Một 1, 2015 lúc 7:20 chiều

 20. Tiểu Vũ

  bạn ơi có QT hoặc raw bộ Thánh âm ko cho mình xin với mình tìm bộ đó mà ko thấy

  Tháng Ba 19, 2015 lúc 10:28 sáng

 21. jc

  cho mình xin qt của truyện :” cấm đoạn chi luyến “,” sửu tiên “,”đại thúc biệt tưởng bào”
  cảm ơn bạn trước nhé ! và gửi vào gmail cho mình nhé : regularly19071995@gmail.com

  Tháng Tư 21, 2015 lúc 12:37 chiều

 22. Chủ nhà có edit bộ Nghịch tập không ạ??

  Tháng Mười 4, 2015 lúc 10:03 chiều

 23. Có thể cho ta xin bản QT
  Tác phẩm: Vật thay thế _ 代替.
  Của
  Tác giả: Nhạn Phẩm _ 赝品.
  Không? Gữi vào nguyenkhachuy1995st@gmail.com
  Cám ơn trước!

  Tháng Năm 4, 2016 lúc 10:59 chiều

 24. Xin chào chị. Chị có thể cho em xin link của tất cả tuyển tập đoản văn được không ạ? Em cũng muốn tự down nhưng link VNS cũ out còn link VNS thì em không kiếm được. Xin lỗi đã làm phiền chị. Mong chị giúp em ạ. Link mail của em đây: laitrungcung@gmail.com. Có gì chị cho xin nhé. Cám ơn ạ!

  Tháng Sáu 19, 2016 lúc 11:49 chiều

 25. Có thể cho mình bản QT của “Cấm đoạn chi luyến” được không? Nếu được gửi vào mail ntd971997@gmail.com. Mình cảm ơn trước.

  Tháng Tám 6, 2016 lúc 6:45 chiều

  • nyo_chan

   Chủ nhà ơi mình mới tập edit rất thích thể loại bình phàm thụ ,bạn cho mình xin cái links của thể loại bình phàm thụ văn (59) nha cảm ơn bạn nhiều !!Mail của mình là luoiwa21@gmail.com

   Tháng Hai 14, 2017 lúc 12:15 sáng

 26. bạn ơi mình mới tập edit truyện, mình thích thể loại cổ tranh . mong bạn sẽ giúp mình

  Tháng Mười 12, 2017 lúc 7:38 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s