Wellcome to my world!

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp (Chiếc hộp của Pandora)

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp 1


Chúc mừng các sĩ tử đã vượt qua kì thi tốt nghiệp, còn cái Đờ Hờ nữa thôi, cùng nhau vượt qua nào *bắn pháo ăn mừng* ~_______~

Vật vã mãi cuối cùng cũng hoàn thành cái chương này trước khi biến ~

“PHAN ĐA LẠP ĐÍCH MA HẠP“ 
= Chiếc hộp của Pandora =
 
Tác giả : LAM LÂM
Thể Loại : Hiện đại, 1×1, tâm lí nhân vật phức tạp.
Nhân vật : Trác Văn Dương x Lâm Cánh, Lục Phong x Trình Diệc Thần (anh), Kha Lạc x LEE, Tần Lãng x Trình Diệc Thần (em) …
Tình trạng bản gốc : 14 chương (chưa hoàn)
Tình trạng bản edit : cont …
Trans : QT ca ca
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)
 
 –
 
 
*Note : mấy cái đoạn có mặt = =,,, hoặc trong ngoặc tròn ( afdsfdg ..) là của chị Lâm, ta ko có thêm thiếc gì đâu nhá, chỉ edit lại lời thui. Những phần cần chú thích ta sẽ đánh dấu * rồi giải thích phía dưới = chữ xám, còn có thể hiện gì thêm ta sẽ để trong vuông [ đsfsga ] và gạch đi.
 
 
 
Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp 1
 
Lâm Cánh @ L.A (L.A = Los Angeles)
 
Mọi người hảo, ta tên là Lâm Cánh.
 
Cuộc sống của ta trước nay luôn mưa thuận gió hòa, phong sinh thủy khởi*… Ngoại trừ vụ tai nạn xe cộ hai năm về trước.
  (more…)

:: Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp ::


  

PHAN ĐA LẠP ĐÍCH MA HẠP 

= Chiếc hộp của Pandora =

 

 

Tác giả : LAM LÂM

Thể Loại : Hiện đại, 1×1, tâm lí nhân vật phức tạp.

Nhân vật : Trác Văn Dương x Lâm Cánh, Lục Phong x Trình Diệc Thần (anh), Kha Lạc x LEE, Tần Lãng x Trình Diệc Thần (em) …

Tình trạng bản gốc : 14 chương (chưa hoàn)

Tình trạng bản edit : cont …

Trans : QT ca ca

Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)

 

Note : Truyện kể về cuộc sống của mọi người tại nhà trọ của Trình Diệc Thần nên có thể coi như phần 2 của các bộ : Vô Xử Khả Tầm, Song Trình và liên quan tới cả Trì Ái. Tâm lí nhân vật khá phức tạp do mối quan hệ và các gút mắc trước đây, để có thể hiểu thì ít nhất mọi người phải đọc xong Vô Xử Khả Tầm —-> Wannei đã edit hoàn a ~ Ngoài ra mọi người có thể đọc Song Trình – Can, Khách Trọ – Poporua, Trì Ái – Zinnia

 

1  ♥ 2 ♥ 3   4 ♥ 5 

6 ♥ 7 ♥ 8 ♥ 9 ♥ 10

11 ♥ 12 ♥ 13 ♥ 14