Wellcome to my world!

[ci] Thần Chi Nguyệt Hiểu – 神之月晓

[Cosplay Đam Mỹ] {Thần Chi Nguyệt Hiểu + Cực Không Toái} Đào Hoa (桃花)


Xuân về hoa đào nở ~>___<~

 

ĐÀO HOA (桃花)

Nguyên Tác | Đào Hoa (桃花) [Võ Lâm Ngoại Sử (武林外史) đồng nhân (fanfic)  “Thẩm Vương” (沈王)]
Tác Giả | Ánh Nhật Cô Yên (映日孤烟) [Thần Chi Nguyệt Hiểu : Chân thành cảm ơn Ánh Nhật Cô Yên đã trao quyền!]

CN :

Vương Liên Hoa (王怜花) cn Thần Chi Nguyệt Hiểu (神之月晓) CV : Cúc Hoa Cẩm Lý (菊花锦鲤)
Thẩm Lãng (沈浪) cn Cực Không Toái (极空碎) CV : A Xuân (阿春)
Chu Thất Thất (朱七七) cn Y

Photo | Dương Mỗ Nhân, Điệp Tử
Tạo MV | Thần Chi Nguyệt Hiểu – Link MV : Todou
Thanks | COCO (khổ cực ngươi đi tìm CV rồi =v=~)

Credits : @Thần Chi Nguyệt Hiểu

Đã xin được per của  Hiểu tỉ 😀

-†-

tease ↓

MV ↓ (more…)


[Cosplay Đam Mỹ] {Ayaco + Thần Chi Nguyệt Hiểu} “Ngô Câu“


Ngô Câu 1Ngô Câu 1

Cosplay Đam Mĩ : Ngô Câu (吳鉤 )

Tác giả : Thẩm Thuần (沈純)

Minh Họa : Cửu Xúc (九歌)

 

COSER :

Thẩm Bạch Duật (沈白聿) cn AYACO

Ôn Tích Hoa (温惜花) cn Thần Chi Nguyệt Hiểu

Photo : Tuần Lộc Nhân, Thủy Vô Nguyệt, Thụy Thú

Thanks to Điệp Tử, G Không Nham

Credit : Ayaco

– 

Bộ ảnh có lời dẫn, đang trong quá trình chờ editor nên ta chỉ post vài tấm giới thiệu thôi ^^

Có lẽ sẽ post bên Ngân Nguyệt Bách Hoa Cung, ai có hứng thú với cosplay đam mĩ, có khả năng QT- Edit thì hãy tham gia vào nhóm chúng ta nhé ^^

 

“Ngô Câu“

 

1

(more…)


[ci] {Thần Chi Nguyệt Hiểu} (Hoa Dung Thiên Hạ)“Trọng Liên“


Hoa Dung Thiên Hạ chắc là bộ đam mỹ được cos nhiều nhất quá, sơ sơ ta xem cũng dc 2 chục bộ cos truyện này rồi = = 

 

= 花容天下=

[Hoa Dung Thiên Hạ] 


“Quan Thế Mỹ Nhân – Vũ Bá Thiên Hạ“

= 冠世美人 武霸天下 =

—— 重莲 ——

– Trọng Liên –

 

 

Trọng Liên (重莲) cn Thần Chi Nguyệt Hiểu (神之月晓)

Photo : Thủy Cửu Nguyệt (水久月) Điệp Tử (碟子), Thụy Thú (瑞兽)

  

 

.

.

. (more…)


[Cosplay Đam Mỹ] {Thần Chi Nguyệt Hiểu + Điệp Tử} “Thập Đại Khốc Hình“


 
“Thập Đại Khốc Hình“
= 十大酷刑 =
 
Nguyên tác : Tiểu Chu 123 (小周123)
Nghiêm Tiểu Chu (严小周) cn Thần Chi Nguyệt Hiểu (神之月晓)
Châu Viêm Minh (朱炎明)
cn Điệp Tử (碟子)
 
Photo : ASAMI
Phách Nhiếp : Thủy Cửu Nguyệt (水久月), Thụy Thú (瑞兽), Điệp Tử (碟子), Thủy Nguyệt (水月), X Kiểm Ngân Tử (X脸银子)
Hậu kỳ : Thần Chi Nguyệt Hiểu
Tấm phản sáng : X Kiểm Ngân Tử (X脸银子)
SP THX : Tiểu Ái (小嗳 ), ASAMI
Văn Án : [Thập Đại Khốc Hình] – Tiểu Chu 123
 
 
[Chính Thiên]
 
 
1