Wellcome to my world!

[Artist / Minh Họa Đam Mỹ Gia] CAT Cơ (CAT姬)


CAT Cơ (CAT姬)

Web : http://www.cat-g.com.tw/home.htm

Bút danh : CAT Cơ (CAT姬) / (bút danh cũ : Miêu Cơ (喵姬))
Giới tính : Nữ
DoB : 7/6
Type-blood : O
Horoscope : Cự Giải
Nơi ở : Đài Loan
Group : Ma Bảo Đại Điển (魔寶大典) (thành lập từ 1999 đến nay)
Kinh nghiệm đồng nghiệp (BL) : 1997 ~
Kinh nghiệm làm việc : 2002 ~

Hợp tác với một số nxb :

Uy Hướng (威向出版社) : BL hệ liệt, Long Vương Giới hệ liệt (龍王界系列)
Tiên Tiên (鮮鮮出版社) : Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án hệ liệt (脱線妖奇檔案), Thực Tập Tử Thần đệ nhị bộ hệ liệt (實習死神二部系列)
Hòa Mã (禾馬出版社) : Xuyên Việt Chi Võ Lâm Quái Truyện 1-5 (穿越之武林怪傳) Thục Khách (蜀客)
Minh Hiển (銘顯出版社) : Ngao Gia Hữu Chích Phun Hỏa Long 1-9 (敖家有隻噴火龍)

Doujinshi

《HERO X WIZARD 》APH đồng nhân bản mễ anh cp
《 đức ý đích 1 thiên 》APH đồng nhân bản đức ý cp德意的 1 天
《apocalypse》 ngô mệnh kỵ sĩ đồng nhân bản lôi cách cp
《 cách lý tây á đích dị tưởng thế giới 》 ngô mệnh kỵ sĩ đồng nhân bản
《 格里西亚的异想世界 》 吾命骑士同人本

Thẩm Phán Nhật (審判日)

= COVER ĐAM MỸ =

Độc Quân Mị Tâm (毒君魅心) | Tác Giả : Phương Tịnh Tịnh (方淨淨) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Hương Phong Phục Long (香風伏龍) | Tác Giả : Phương Tịnh Tịnh (方淨淨) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Loạn Điểm Uyên Ương Phổ (乱点鸳鸯谱) | Tác Giả : Âu Lăng (歐凌) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Nhân Ngư Vương Tử (人鱼王子) | Tác Giả : Tử Mạc (子莫) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Trúc Mã Hảo Hảo Ngoạn (竹馬好好玩) | Tác Giả : Tiểu Ân (筱恩) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Thiên Nhân Ái Thuyết Tiếu (天人愛說笑) | Tác Giả : Tiểu Ân (筱恩) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Tổng Tài Bất Yếu Lai (總裁不要來) | 囧 Tài hệ liệt (囧 裁系列) | Tác Giả : Á Hải (亞海) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

= HỆ LIỆT =

Long Vương Giới hệ liệt (龍王界) | Tác Giả : Hoa Tiểu Nguyệt (花小月) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Long Vương Giới 1 Chi Sơ Lâm (龍王界之初臨) (1 – 5)

Long Vương Giới 2 Chi Thông Đồ (龍王界之通途) (1 – 3)

Long Vương Giới 3 Chi Ám Ảnh (龍王界之暗影) (1 – 2)

Lục Phiến Môn hệ liệt (六扇门系列) hoặc Thần Bổ hệ liệt (神捕系列) | Tác Giả : Đọa Thiên (墮天) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Lục Phiến Môn hệ liệt 1 Phúc Khí Thần Bổ (福气神捕)

Lục Phiến Môn hệ liệt 2 Ngọa Để Thần Bổ (卧底神捕)

Lục Phiến Môn hệ liệt 3 Phản Gian Thần Bổ (反间神捕)

Lục Phiến Môn hệ liệt 4 Phiến Tình Huyện Lệnh (騙情縣令)

Nhất Cá Đa Đa Tam Cá Oa (一个爹爹三个娃) | Tác Giả : Phong Duy (风维) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Nhất Cá Đa Đa Tam Cá Oa Chi Bàn Gia Ký (一个爹爹三个娃之搬家记)

Nhất Cá Đa Đa Tam Cá Oa Chi 01 Thượng Học Ký (一个爹爹三个娃之 01 上学记)

Nhất Cá Đa Đa Tam Cá Oa Chi 02 Kỳ Ngộ Ký (一个爹爹三个娃之 02 奇遇记)

Nhất Cá Đa Đa Tam Cá Oa Chi 03 Mỹ Thực Ký (一个爹爹三个娃之 03 美食記)

Nhất Cá Đa Đa Tam Cá Oa Chi 04 Tầm Thân Ký (一個爹爹三個娃之 04 尋親記)

= HỆ LIỆT =

Anh Hùng Thú Liệp Kế Họa (英雄狩獵計畫) (1 – 11) | Tác Giả : Vu Yên La (于煙羅) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT 姬) |

Ngao Gia Hữu Chích Phun Hỏa Long (敖家有隻噴火龍) (1 – 9) | Tác Giả : Nhàn Ngọa Thính Vũ (閒臥聽雨) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Thực Tập Tử Thần (实习死神) | Tác Giả : Bình Hòa Vạn Lý (平和万里) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Thực Tập Tử Thần I 01 Tân Thủ Thượng Lộ (實習死神 II 01 新手上路)

Thực Tập Tử Thần I 02 Giáo Viên Tử Thần Chi Gia Hữu Ác Lân (實習死神 I 02 校園死神之家有惡鄰)

Thực Tập Tử Thần I 03 Đả Công Tử Thần Chi Tiền Thưởng Du Hí (實習死神 I 03 打工死神之搶錢遊戲)

Thực Tập Tử Thần I 04 Phách Mại Tử Thần Chi Quỷ Nguyệt Hữu Quỷ (實習死神 I 04 拍賣死神之鬼月有鬼)

Thực Tập Tử Thần I 05 Sai Mê Tử Thần Chi Mê Lộ Thiên Sứ (實習死神 I 05 猜謎死神之迷路天使)

Thực Tập Tử Thần I 06 Bất Thị Tử Thần Chi Dị Tưởng Thế Giới (實習死神 I 06 不是死神之異想世界)

Thực Tập Tử Thần I 07 Ác Ma Tử Thần Chi Địa Ngục Du Ký (實習死神 I 07 恶魔死神之地狱游记)

Thực Tập Tử Thần I 08 Hậu Tử Thần Chi Hoàn Toàn Công Lược (實習死神 I 08 後死神之完全攻略)

Thực Tập Tử Thần II 01 Dị Giới Lữ Khách (實習死神 II 01 異界旅客)

Thực Tập Tử Thần II 02 Tội Ác Chi Thành (實習死神 II 02 罪惡之城)

Thực Tập Tử Thần II 03 Liệp Kỳ Chiến Tranh (實習死神 II 03 獵奇戰爭)

Thực Tập Tử Thần II 04 Vong Mệnh‧ Ngô Ái (實習死神 II 04 亡命 ‧ 吾愛)

Thực Tập Tử Thần II 05 Ác Ma Tâm Cơ (實習死神 II 05 惡魔心機)

Thực Tập Tử Thần II 06 Thứ Khách Công Lược (實習死神 II 06 刺客功略)

Thực Tập Tử Thần II 07 Vương Giả Tái Hiện (實習死神 II 07 王者再現)

Thực Tập Tử Thần phiên ngoại

Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án hệ liệt (脱線妖奇檔案) | Tác Giả : Biên Bức (蝙蝠) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án 01 Thần Bí Lễ Vật (脱线妖奇档案 01 神秘礼物)

Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án 02 Tâm Lý Y Sinh (脱線妖奇檔案 02 心理醫生)

Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án 03 Tân Niên Quái Thú (脱線妖奇檔案 03 新年怪獸)

Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án 04 Quảng Cáo Minh Tinh (脱線妖奇檔案 04 廣告明星)

Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án 05 Yêu Quái Gia Tộc (脱線妖奇檔案 05 妖怪家族)

Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án 06 Tầm Lang Khởi Sự (脱线妖奇档案 06 寻狼启事)

Thoát Tuyến Yêu Kỳ Đương Án 07 Yêu Quái Cứu Thế Chủ (脱線妖奇檔案 07 妖怪救世主)

Xuyên Việt Chi Võ Lâm Quái Truyện (穿越之武林怪傳) (1 – 5) | Tác Giả : Thục Khách (蜀客) | Minh Họa : CAT Cơ (CAT姬) |

= LINK DOWNLOAD : MF =

(Các tranh của CAT Cơ + 4 manhua Nhất Cá Đa Đa Tam Cá Oa)

3 responses

 1. đẹp wua , nhưng sao ko thí ai làm mí bộ nì nhỉ , nhìn mà thèm

  Tháng Bảy 19, 2012 lúc 11:39 chiều

  • có vài bộ ko phải là đam mỹ đâu (trong hệ liệt á), với cả mấy hệ liệt đam mỹ thì dài lắm nên chắc ko ai dám rớ ^^!!

   Tháng Bảy 20, 2012 lúc 4:25 chiều

 2. clef1990

  Bạn có link down mấy cái Doujinshi của CAT Cơ ko vậy bạn.

  Tháng Ba 8, 2014 lúc 6:19 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s