Wellcome to my world!

[Minh Họa Đam Mĩ] Hỉ Hỉ Quả (喜喜果)


Mình up đợt này coi như gần đủ hết tranh Cover Đam Mỹ của Hỉ Hỉ Quả rồi, những tranh lẻ hoặc up sau mình sẽ tổ hợp ở các com phía dưới, sau này sẽ up lại bài một lượt. Kích cỡ gốc của tranh là 1024 x 800, mình sẽ up link down sau, manhua raw sẽ được dẫn link … ở com đầu tiên.

Để tìm tên – tranh – tên tác giả tương ứng, hãy dùng  Ctrl + F

Hỉ Hỉ Quả (喜喜果)

 

Nghệ danh (dùng trên các tạp chí khác nhau) : Hỉ Hỉ Quả (喜喜果) (đam mỹ, BL), Tỷ Quy (秭归) (ngôn tình), Lưu Mẫn (刘敏) (vẽ tranh trên tạp chí ..vv…)
Ngày sinh : 3/6
Cung : Song Tử
Thích : vẽ tranh, ngủ, du ngoạn, xem phim, ăn tạp, … Món ưa thích : sườn xào chua ngọt; Màu yêu thích : màu hồng

Tác phẩm tiêu biểu (tranh và manhua) : Kỵ Sĩ Huyễn Tưởng Dạ (骑士幻想夜) , Mộc Ngư Hòa Bổn Tiểu Trư (木鱼和笨小猪) , Lưu Luật (流律) , Lạc Tuyết Thành Bạch (落雪成白)

◊♥◊

MANHUA

Đăng trên tạp chí Công Chủ Chí (公主志)
Lạc Tuyết Thành Bạch (落雪成白 ) – Tác Giả : Tử Thố (籽兔) [Hỉ Hỉ Quả]
Mộc Ngư Hòa Bổn Tiểu Trư (木鱼和笨小猪) [Tỷ Quy]

Đăng trên Mạn Hữu * Khả Ái 100 (漫友 · 可爱 100) aka Mạn Hữu * LOVELY 100
Lưu Tân (流津) – Tác Giả : Lạc Lạc (落落) [Hỉ Hỉ Quả]
Dược Duyến (药缘) [Hỉ Hỉ Quả]

Đăng trên Tạp Thông Tiên Phong (卡通先锋)
Bí Bảo Vật Ngữ (秘宝物语) [Lưu Mẫn]
Tiểu Cúc (小菊) [Lưu Mẫn]
Thái Hoa Đại Đạo (采花大盗) [Lưu Mẫn]

Đăng trên Thiếu Niên Mạn Họa (少年漫画)
Mê Lộ (迷路) [Lưu Mẫn]
Lưỡng Cá Bất Hạnh Đích Nhân (两个不幸的人) [Lưu Mẫn]

Đăng trên Tạp Thông Vương (卡通王)
Phạn Hạp (饭盒) [Lưu Mẫn]

Đăng trên Khả Mễ Chí (可米志)
Cô Phương Bất Tự Thưởng (孤芳不自赏) – Tác Giả : Phong Lộng [Hỉ Hỉ Quả]

Đồng nhân chí (Doujinshi)
V-LV tiện lợi điếm (V-Store) thành viên chi nhất
Tác phẩm tham gia :
【 song nhân chí 】 bản gia: 《 hạ mục hữu nhân trướng 》
Khan danh: 《 vĩnh dạ viêm lương 》—— chủ bút [Hỉ Hỉ Quả]
【APH】《Viva La Vida》(APH Gilbert trung tâm + nhật nhĩ mạn gia tộc tiểu thuyết mạn họa bản )
【APH】《Last Words》 (VLVII,Gilbert trung tâm + nhật nhĩ mạn gia tộc tiểu thuyết mạn họa bản )
【APH】《9Crimes~Prophecy》
【APH】《 ngự ý kiến vô dụng! ! ~Who tama cares~》 (APH Gilbert trung tâm + nhật nhĩ mạn gia tộc giáo viên giá không mạn họa bản )

◊♥◊

Ngôn Tình

Nghệ Danh : Tỷ Quy

Tiểu Ma Nữ Đích Tất Sát Kỹ (小魔女的必杀技) \ (Ngọ Hậu Đích Huân Y Trà) (午后熏衣茶) (dùng nghệ danh : Tỷ Quy aka Chị Rùa ;) )) – Tác Giả : Minh Hiểu Khê (明晓溪)
Bạch Lộ Dữ Tiểu Vi Chi Diêu Viễn Đích Luyến Nhân (白露与小薇之遥远的恋人) – Tác Giả : Hồ Điệp Ái Thuần (蝴蝶爱纯)
Thải Hồng Hải Đích Hứa Nguyện Tinh (彩虹海的许愿星) – Tác Giả : Vi Nhã (薇雅)
Kỵ Sĩ Huyễn Tưởng Dạ (骑士幻想夜) – Tác Giả : Vivibear
Mê Hồn Ký (迷魂记) – Tác Giả : Bành Liễu Dung (彭柳蓉)
[ nguyên tác ] phác tố hi (朴素熙) /[ cải biên ] lý nhuận nha (李润芽)
Cung: dã man vương phi (宫:野蛮王妃)
Hồng Y Hầu (红衣侯)

◊♥◊

Đam Mỹ

Tác Giả : Á Hải (亞海) / Ami
Hệ liệt : 365 Hành (365行) / 365 Nghề
365 Hành Chi Nghiệp Phục Vụ (365行之服務業)
365 Hành M Hành Xã Hội (365行M行社會)
365 Hành Chi Hành Hành Hữu Ái Muội(365行之行行有曖昧)
365 Hành Chi Chấn Hưng Kinh Tế Kháo Giá Vị (365行之振興經濟靠這味)
365 Hành Chi Thuật Nghiệp Chuyên Công (365行之術業專攻)
Addict Thành Ẩn Tính (Addict 成癮性)

Tác Giả : A Thất (阿七)
Hệ liệt : Đảo Môi (倒楣)
Đảo Môi Tựu Đảo Môi (倒楣就倒楣)
Phản Chánh Toán Ngã Đảo Môi (反正算我倒霉)
Luân Đáo Thùy Đảo Môi (輪到誰倒楣)
Đảo Môi Đích Cảnh Giới (倒楣的境界)
Đảo Liễu Bát Bối Tử Môi (倒了八辈子霉)

Tác Giả : Khỉ Bộ (綺步)
Ái, Chỉ Bộ (愛, 止步)
Đan Hướng Đạo (單向道)
Phong Cuồng Thế Giới (瘋狂世界)

Tác Giả : Khốn Khốn (困困)
Hệ liệt : Yêu Ngôn Hoặc Chúng (妖言惑眾)
Yêu Ngôn Hoặc Chúng Chi Bàng Môn Tả Đạo (妖言惑眾之旁門左道)
Yêu Ngôn Hoặc Chúng Chi Phàm Tâm Đại Động (妖言惑眾之凡心大動)

Tác Giả : Khởi Vụ (起霧)
Kim Ngọc Kỳ Ngoại (金玉其外)
Mạn Đà La (曼陀羅)
Hệ liệt : Ngọa Tháp Chi Trắc (卧榻之侧)
Ngọa Tháp Chi Trắc (卧榻之侧)
Trung Tình – Ngạn Cốc Chi Biến (衷情 – 岸谷之變)
Trung Tình – Thành Hạ Chi Minh (衷情 – 城下之盟)

Tác Giả : Nhã Sinh (雅生)
Đa Đa (爹爹)
Nghiệt Đồ (孽徒)

Tác Giả : Phiền Lạc (樊落)
Linh Cự Ly Tiếp Xúc (零距離接觸)
Ngẫu Nhiên Đích Xác Suất (偶然的概率)
Thủy Mị (水魅)

Tác Giả : Phi Ngữ (绯语)
Tái Thế Vi Hồ (再世为狐)
Tái Thế Vi Xà (再世为蛇)

Tác Giả : Sắc Như Không (色如空)
Hệ liệt : Hoàng Khuyết Khúc (皇闕曲)
Hoàng Khuyết Khúc Chi Lâm Giang Tiên (皇闕曲之臨江仙)
Hoàng Khuyết Khúc Chi Niệm Nô Kiều (皇闕曲之念奴嬌)
Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc (皇闕曲之芳草碧色)
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt (皇闕曲之秦樓月)
Tiền Đồ Vô Lượng (錢途無量)
Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu (意外事件之躲貓貓)

Tác Giả : Tiểu Lâm Tử (小林子)
Hệ liệt : Hạnh Hoa Thôn (杏花村)
1 – Hạnh Hoa thôn Chi Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiếu Hoa (杏花村之小月儿与皇甫少华)
2 – Hạnh Hoa thôn Chi Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân (杏花村之小尘儿与铁大将军)
3 – Hạnh Hoa thôn Chi Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng (杏花村之清文与东方红)
4 – Hạnh Hoa thôn Chi Thôn Trưởng Dữ Tây Hồ Vương (杏花村之村长与西胡王)

Tác Giả : Tử Thố (籽兔) / Bunny
Tầm Trảo Thân Thân (寻找亲亲)
Hệ liệt : Chí Ái Tiểu Quỷ ()
1 – Lạc Tuyết Thành Bạch (落雪成白)
2 – Thế Sự Vô Thường
3 – Hướng Tả Phiêu Đích Vũ
4 – Vi Vi Dạ Đàm
5 – Chí Ái Tiểu Quỷ
6 – Thiên Thần Tí Hữu (天神庇右)
7 – Sái Lại Thương Thiên (耍赖苍天)

Tác Giả : Vi (葦)
Mỹ Nhân Ngư Đích Khỏa Bạn Môn (美人魚的夥伴們)
Quốc Vương Đích Tân Y Chi Lỏa Bôn Vô Tội (國王的新衣之裸奔無罪)

Cúc Hoa Cổ Tửu Hòa Kiếm (菊花古酒和剑) | Tác Giả : Miêu Hợp (猫合)
Đệ Đệ Nha Đệ Đệ Môn (弟弟呀弟弟们) | Tác Giả : A Đan (阿单)
Đào Hoa Trái (桃花债) | Tác Giả : Đại Phong Quát Quá (大风刮过)
Hư, Giang Hồ (噓, 江湖) | Tác Giả : Phiên Qua Tiểu Lung Bao (番瓜小笼包)
Hương Dân Hướng Tiền Xung (鄉民向前衝) | Tác Giả : Phương A Nhâm (方阿壬)
Ngã Bản Thuần Lương (我本纯良) | Tác Giả : Phong Lưu Thế (风流涕)
Sơ Luyến, Đãi Tục (初戀,待續) | Tác Giả : Huỳnh Dạ (荧夜/熒夜)
Xảo Khắc Lực Chi X (巧克力之 囧) / Chocolate Chi X | Tác Giả : Vũ Phi Âm (舞飞音)

COVER ĐAM MỸ

Tác Giả : Á Hải (亞海) / Ami

Hệ liệt : 365 Hành (365行) / 365 Nghề

365 Hành Chi Nghiệp Phục Vụ (365行之服務業)

365 Hành M Hình Xã Hội (365行M行社會)

365 Hành Chi Hành Hành Hữu Ái Muội(365行之行行有曖昧)

365 Hành Chi Chấn Hưng Kinh Tế Kháo Giá Vị (365行之振興經濟靠這味)

365 Hành Chi Thuật Nghiệp Chuyên Công (365行之術業專攻)

Addict Thành Ẩn Tính (Addict 成癮性)


Tác Giả : A Thất (阿七)

Hệ liệt : Đảo Môi (倒楣)

Đảo Môi Tựu Đảo Môi (倒楣就倒楣)


Phản Chánh Toán Ngã Đảo Môi (反正算我倒霉)

Luân Đáo Thùy Đảo Môi (輪到誰倒楣)


Đảo Môi Đích Cảnh Giới (倒楣的境界)


Đảo Liễu Bát Bối Tử Môi (倒了八辈子霉)

Tác Giả : Khỉ Bộ (綺步)

Ái, Chỉ Bộ (愛,止步)

Đan Hướng Đạo (單向道)

Phong Cuồng Thế Giới (瘋狂世界)

Tác Giả : Khốn Khốn (困困)

Yêu Ngôn Hoặc Chúng (妖言惑眾) hệ liệt :

Yêu Ngôn Hoặc Chúng Chi Bàng Môn Tả Đạo (妖言惑眾之旁門左道)

Yêu Ngôn Hoặc Chúng Chi Phàm Tâm Đại Động (妖言惑眾之凡心大動)

Tác Giả : Khởi Vụ (起霧)
Kim Ngọc Kỳ Ngoại (金玉其外)


Mạn Đà La (曼陀羅)

Hệ liệt : Ngọa Tháp Chi Trắc (卧榻之侧)

Ngọa Tháp Chi Trắc (卧榻之侧)

Trung Tình – Ngạn Cốc Chi Biến (衷情 – 岸谷之變)

Trung Tình – Thành Hạ Chi Minh (衷情 – 城下之盟)

Tác Giả : Nhã Sinh (雅生)

Đa Đa (爹爹)

Nghiệt Đồ (孽徒)

Tác Giả : Phiền Lạc (樊落)

Linh Cự Ly Tiếp Xúc (零距離接觸)


Ngẫu Nhiên Đích Xác Suất (偶然的概率)Thủy Mị (水魅)


Tác Giả : Phi Ngữ (绯语)

Tái Thế Vi Hồ (再世为狐)

Tái Thế Vi Xà (再世为蛇)

Tác Giả : Sắc Như Không (色如空)

Hệ liệt : Hoàng Khuyết Khúc (皇闕曲)

Hoàng Khuyết Khúc Chi Lâm Giang Tiên (皇闕曲之臨江仙)


Hoàng Khuyết Khúc Chi Niệm Nô Kiều (皇闕曲之念奴嬌)


Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc (皇闕曲之芳草碧色)


Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt (皇闕曲之秦樓月)


Tiền Đồ Vô Lượng (錢途無量)


Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu (意外事件之躲貓貓)


Tác Giả : Tiểu Lâm Tử (小林子)
Hệ liệt : Hạnh Hoa Thôn (杏花村)

1 – Hạnh Hoa thôn Chi Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiếu Hoa (杏花村之小月儿与皇甫少华)

2 – Hạnh Hoa thôn Chi Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân (杏花村之小尘儿与铁大将军)

3 – Hạnh Hoa thôn Chi Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng (杏花村之清文与东方红)

4 – Hạnh Hoa thôn Chi Thôn Trưởng Dữ Tây Hồ Vương (杏花村之村长与西胡王)

Tác Giả : Tử Thố (籽兔) / Bunny

Tầm Trảo Thân Thân (寻找亲亲)

Hệ liệt : Chí Ái Tiểu Quỷ ()
1 – Lạc Tuyết Thành Bạch (落雪成白)
2 – Thế Sự Vô Thường
3 – Hướng Tả Phiêu Đích Vũ
4 – Vi Vi Dạ Đàm
5 – Chí Ái Tiểu Quỷ
6 – Thiên Thần Tí Hữu (天神庇右)


7 – Sái Lại Thương Thiên (耍赖苍天)

Tác Giả : Vi (葦)

Mỹ Nhân Ngư Đích Khỏa Bạn Môn (美人魚的夥伴們)Quốc Vương Đích Tân Y Chi Lỏa Bôn Vô Tội (國王的新衣之裸奔無罪)

Cúc Hoa Cổ Tửu Hòa Kiếm (菊花古酒和剑) | Tác Giả : Miêu Hợp (猫合)


Đệ Đệ Nha Đệ Đệ Môn (弟弟呀弟弟们) | Tác Giả : A Đan (阿单)

Đào Hoa Trái (桃花债) | Tác Giả : Đại Phong Quát Quá (大风刮过)


Hư, Giang Hồ (噓, 江湖) | Tác Giả : Phiên Qua Tiểu Lung Bao (番瓜小笼包)


Hương Dân Hướng Tiền Xung (鄉民向前衝) | Tác Giả : Phương A Nhâm (方阿壬)


Ngã Bản Thuần Lương (我本纯良) | Tác Giả : Phong Lưu Thế (风流涕)

Sơ Luyến, Đãi Tục (初戀,待續) | Tác Giả : Huỳnh Dạ (荧夜/熒夜)

Xảo Khắc Lực Chi X (巧克力之 囧) / Chocolate Chi X | Tác Giả : Vũ Phi Âm (舞飞音)

18 responses

 1. LINK DOWN (1024 x 800) : CHƯA CÓ

  Manhua :

  Cô Phương Bất Tự Thưởng | http://manhua.178.com/tags/xixiguo.shtml

  Lưu Luật | http://tieba.baidu.com/f/tupian/album?kw=%CF%B2%CF%B2%B9%FB&an=%C1%F7%C2%C9

  Bí Bảo Vật Ngữ (秘宝物语) | http://tieba.baidu.com/f/tupian/album?kw=%CF%B2%CF%B2%B9%FB&an=%C3%D8%B1%A6%CE%EF%D3%EF

  Kị Sĩ Huyễn Tưởng Dạ | http://very-good-happy.blog.163.com/

  Tháng Ba 1, 2012 lúc 9:47 sáng

 2. Minh Họa : Hỉ Hỉ Quả (喜喜果)
  Nghệ danh (dùng trên các tạp chí khác nhau) : Hỉ Hỉ Quả (喜喜果) (đam mỹ, BL), Tỷ Quy (秭归) (ngôn tình), Lưu Mẫn (刘敏) (vẽ tranh trên tạp chí ..vv…)
  Ngày sinh : 3/6
  Cung : Song Tử
  Thích : vẽ tranh, ngủ, du ngoạn, xem phim, ăn tạp, … Món ưa thích : sườn xào chua ngọt; Màu yêu thích : màu hồng

  Tác phẩm tiêu biểu (tranh và manhua) : Kỵ Sĩ Huyễn Tưởng Dạ (骑士幻想夜) , Mộc Ngư Hòa Bổn Tiểu Trư (木鱼和笨小猪) , Lưu Luật (流律) , Lạc Tuyết Thành Bạch (落雪成白)

  Tác Phẩm – MANHUA

  Đăng trên tạp chí Công Chủ Chí (公主志)
  Lạc Tuyết Thành Bạch (落雪成白 ) – Tác Giả : Tử Thố (籽兔) [Hỉ Hỉ Quả]
  Mộc Ngư Hòa Bổn Tiểu Trư (木鱼和笨小猪) [Tỷ Quy]

  Đăng trên Mạn Hữu * Khả Ái 100 (漫友 · 可爱 100) aka Mạn Hữu * LOVELY 100
  Lưu Tân (流津) – Tác Giả : Lạc Lạc (落落) [Hỉ Hỉ Quả]
  Dược Duyến (药缘) [Hỉ Hỉ Quả]

  Đăng trên Tạp Thông Tiên Phong (卡通先锋)
  Bí Bảo Vật Ngữ (秘宝物语) [Lưu Mẫn]
  Tiểu Cúc (小菊) [Lưu Mẫn]
  Thái Hoa Đại Đạo (采花大盗) [Lưu Mẫn]

  Đăng trên Thiếu Niên Mạn Họa (少年漫画)
  Mê Lộ (迷路) [Lưu Mẫn]
  Lưỡng Cá Bất Hạnh Đích Nhân (两个不幸的人) [Lưu Mẫn]

  Đăng trên Tạp Thông Vương (卡通王)
  Phạn Hạp (饭盒) [Lưu Mẫn]

  Đăng trên Khả Mễ Chí (可米志)
  Cô Phương Bất Tự Thưởng (孤芳不自赏) – Tác Giả : Phong Lộng [Hỉ Hỉ Quả]

  Đồng nhân chí (Doujinshi)
  V-LV tiện lợi điếm (V-Store) thành viên chi nhất
  Tác phẩm tham gia :
  【 song nhân chí 】 bản gia: 《 hạ mục hữu nhân trướng 》
  Khan danh: 《 vĩnh dạ viêm lương 》—— chủ bút [Hỉ Hỉ Quả]
  【APH】《Viva La Vida》(APH Gilbert trung tâm + nhật nhĩ mạn gia tộc tiểu thuyết mạn họa bản )
  【APH】《Last Words》 (VLVII,Gilbert trung tâm + nhật nhĩ mạn gia tộc tiểu thuyết mạn họa bản )
  【APH】《9Crimes~Prophecy》
  【APH】《 ngự ý kiến vô dụng! ! ~Who tama cares~》 (APH Gilbert trung tâm + nhật nhĩ mạn gia tộc giáo viên giá không mạn họa bản )

  Ngôn Tình – Nghệ Danh : Tỷ Quy

  Tiểu Ma Nữ Đích Tất Sát Kỹ (小魔女的必杀技) \ (Ngọ Hậu Đích Huân Y Trà) (午后熏衣茶) (dùng nghệ danh : Tỷ Quy aka Chị Rùa ;))) – Tác Giả : Minh Hiểu Khê (明晓溪)
  Bạch Lộ Dữ Tiểu Vi Chi Diêu Viễn Đích Luyến Nhân (白露与小薇之遥远的恋人) – Tác Giả : Hồ Điệp Ái Thuần (蝴蝶爱纯)
  Thải Hồng Hải Đích Hứa Nguyện Tinh (彩虹海的许愿星) – Tác Giả : Vi Nhã (薇雅)
  Kỵ Sĩ Huyễn Tưởng Dạ (骑士幻想夜) – Tác Giả : Vivibear
  Mê Hồn Ký (迷魂记) – Tác Giả : Bành Liễu Dung (彭柳蓉)
  [ nguyên tác ] phác tố hi (朴素熙) /[ cải biên ] lý nhuận nha (李润芽)
  Cung: dã man vương phi (宫:野蛮王妃)
  Hồng Y Hầu (红衣侯)

  Đam Mỹ

  Tác Giả : Á Hải (亞海) / Ami
  Hệ liệt : 365 Hành (365行) / 365 Nghề
  365 Hành Chi Nghiệp Phục Vụ (365行之服務業)
  365 Hành M Hành Xã Hội (365行M行社會)
  365 Hành Chi Hành Hành Hữu Ái Muội(365行之行行有曖昧)
  365 Hành Chi Chấn Hưng Kinh Tế Kháo Giá Vị (365行之振興經濟靠這味)
  365 Hành Chi Thuật Nghiệp Chuyên Công (365行之術業專攻)
  Addict Thành Ẩn Tính (Addict 成癮性)

  Tác Giả : A Thất (阿七)
  Hệ liệt : Đảo Môi (倒楣)
  Đảo Môi Tựu Đảo Môi (倒楣就倒楣)
  Phản Chánh Toán Ngã Đảo Môi (反正算我倒霉)
  Luân Đáo Thùy Đảo Môi (輪到誰倒楣)
  Đảo Môi Đích Cảnh Giới (倒楣的境界)
  Đảo Liễu Bát Bối Tử Môi (倒了八辈子霉)

  Tác Giả : Khỉ Bộ (綺步)
  Ái, Chỉ Bộ (愛, 止步)
  Đan Hướng Đạo (單向道)
  Phong Cuồng Thế Giới (瘋狂世界)

  Tác Giả : Khốn Khốn (困困)
  Hệ liệt : Yêu Ngôn Hoặc Chúng (妖言惑眾)
  Yêu Ngôn Hoặc Chúng Chi Bàng Môn Tả Đạo (妖言惑眾之旁門左道)
  Yêu Ngôn Hoặc Chúng Chi Phàm Tâm Đại Động (妖言惑眾之凡心大動)

  Tác Giả : Khởi Vụ (起霧)
  Kim Ngọc Kỳ Ngoại (金玉其外)
  Mạn Đà La (曼陀羅)
  Hệ liệt : Ngọa Tháp Chi Trắc (卧榻之侧)
  Ngọa Tháp Chi Trắc (卧榻之侧)
  Trung Tình – Ngạn Cốc Chi Biến (衷情 – 岸谷之變)
  Trung Tình – Thành Hạ Chi Minh (衷情 – 城下之盟)

  Tác Giả : Nhã Sinh (雅生)
  Đa Đa (爹爹)
  Nghiệt Đồ (孽徒)

  Tác Giả : Phiền Lạc (樊落)
  Linh Cự Ly Tiếp Xúc (零距離接觸)
  Ngẫu Nhiên Đích Xác Suất (偶然的概率)
  Thủy Mị (水魅)

  Tác Giả : Phi Ngữ (绯语)
  Tái Thế Vi Hồ (再世为狐)
  Tái Thế Vi Xà (再世为蛇)

  Tác Giả : Sắc Như Không (色如空)
  Hệ liệt : Hoàng Khuyết Khúc (皇闕曲)
  Hoàng Khuyết Khúc Chi Lâm Giang Tiên (皇闕曲之臨江仙)
  Hoàng Khuyết Khúc Chi Niệm Nô Kiều (皇闕曲之念奴嬌)
  Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc (皇闕曲之芳草碧色)
  Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt (皇闕曲之秦樓月)
  Tiền Đồ Vô Lượng (錢途無量)
  Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu (意外事件之躲貓貓)

  Tác Giả : Tiểu Lâm Tử (小林子)
  Hệ liệt : Hạnh Hoa Thôn (杏花村)
  1 – Hạnh Hoa thôn Chi Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiếu Hoa (杏花村之小月儿与皇甫少华)
  2 – Hạnh Hoa thôn Chi Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân (杏花村之小尘儿与铁大将军)
  3 – Hạnh Hoa thôn Chi Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng (杏花村之清文与东方红)
  4 – Hạnh Hoa thôn Chi Thôn Trưởng Dữ Tây Hồ Vương (杏花村之村长与西胡王)

  Tác Giả : Tử Thố (籽兔) / Bunny
  Tầm Trảo Thân Thân (寻找亲亲)
  Hệ liệt : Chí Ái Tiểu Quỷ ()
  1 – Lạc Tuyết Thành Bạch (落雪成白)
  2 – Thế Sự Vô Thường
  3 – Hướng Tả Phiêu Đích Vũ
  4 – Vi Vi Dạ Đàm
  5 – Chí Ái Tiểu Quỷ
  6 – Thiên Thần Tí Hữu (天神庇右)
  7 – Sái Lại Thương Thiên (耍赖苍天)

  Tác Giả : Vi (葦)
  Mỹ Nhân Ngư Đích Khỏa Bạn Môn (美人魚的夥伴們)
  Quốc Vương Đích Tân Y Chi Lỏa Bôn Vô Tội (國王的新衣之裸奔無罪)

  Cúc Hoa Cổ Tửu Hòa Kiếm (菊花古酒和剑) | Tác Giả : Miêu Hợp (猫合)
  Đệ Đệ Nha Đệ Đệ Môn (弟弟呀弟弟们) | Tác Giả : A Đan (阿单)
  Đào Hoa Trái (桃花债) | Tác Giả : Đại Phong Quát Quá (大风刮过)
  Hư, Giang Hồ (噓, 江湖) | Tác Giả : Phiên Qua Tiểu Lung Bao (番瓜小笼包)
  Hương Dân Hướng Tiền Xung (鄉民向前衝) | Tác Giả : Phương A Nhâm (方阿壬)
  Ngã Bản Thuần Lương (我本纯良) | Tác Giả : Phong Lưu Thế (风流涕)
  Sơ Luyến, Đãi Tục (初戀,待續) | Tác Giả : Huỳnh Dạ (荧夜/熒夜)
  Xảo Khắc Lực Chi X (巧克力之 囧) / Chocolate Chi X | Tác Giả : Vũ Phi Âm (舞飞音)

  Tháng Ba 1, 2012 lúc 10:10 sáng

 3. Lần đầu xuất hiện. chào nàng (vì không biết tuổi nên cứ gọi tạm thế na=)) ). Ta là rất rất ngưỡng mộ wordpress của nàng nha. Thật rất phong phú. Mà nàng cũng giỏi tìm kiếm nữa > <
  (Nói về đề tài mà ta đang com =D) mấy hình minh họa thực sự không có gì để chê, tỷ ấy làm sao vẽ đẹp thế chứ, mấy hình chibi dễ thương vô đối. Nhìn hình cũng hiện lên trong đầu tính cách từng nhân vật luôn a :xxx

  *xin lỗi vì mấy lời nói nhảm của ta ^^*

  Tháng Ba 9, 2012 lúc 10:34 sáng

  • com là để 8 nhảm mà =))
   vào nhà ta ko cần để ý tiểu tiết thế đây hồng nhi ^^
   còn một loạt tranh đẹp của các tỉ tỉ nữa 😀

   Tháng Ba 9, 2012 lúc 3:41 chiều

   • Hihi ^w^
    Ta rất thích mấy hình minh họa na. chờ nàng up tiếp :xx

    Tháng Ba 9, 2012 lúc 6:02 chiều

 4. Cái nào cũng đẹp! *o* Trừ hai tấm của Đào Hoa Trái. T^T
  Ta không thích hai tấm đấy. Tại sao? ‘~’

  Tháng Ba 11, 2012 lúc 11:40 sáng

  • uh, ta cũng thấy 2 tấm đấy khác style Hỉ Hỉ Quả quá cơ, nhìn như hồi bả mới tập vẽ í, dù đi màu vẫn rất mượt 😀 Chắc do vẽ cách đâu lâu quá nên nhìn hơi khác

   Tháng Ba 11, 2012 lúc 8:54 chiều

 5. Bội Bội

  Nét vẽ đẹp ghê, thích nhất là mấy tấm ảnh khuôn mặt nhìn nghiêng 90 độ á, nhìn buồn buồn,,, làm liên tưởng đến hồi xưa đọc “nàng công chúa bỏ trốn” ^^ (ko liên wan j hết)…

  Thích mấy tấm hình lâu rồi mà ko bik nó từ đâu ra, ai là tác giả, đọc được bài này thấy phấn khởi zã man, hắc,,, hun 1 ngụm nha… ~~~

  Tháng Ba 12, 2012 lúc 2:14 chiều

  • ô ô, nàng ko biết ta sung sướng như nào khi đọc dc cái com này của nàng đâu ;A;
   khổ công cuối cùng của mềnh cũng dc đền đáp
   hồi xưa ta đi xem tranh í, cũng toàn bùn vì ngoài tranh ra chả có tí thông tin nào để biết tranh nó vẽ cái gì, ai … nhất là cover đam mỹ
   thế nên lúc quyết định post tranh cover đam mỹ là phải cất công đi tìm hiểu từ tên, người minh họa đến tác giả, để nếu mọi người có xem muốn tìm bộ truyện đó về đọc chỉ cần copy và paste vào google là ra :______:
   nhưng để dc thế thì lúc tìm tranh, sắp xếp và update là khổ nhất vì các artist vẽ liên tục, vẽ rất nhiều, muốn tìm hết và sắp xếp hết trong 1 lần là ko có khả năng, đấy là chưa kể có những bộ còn rất nhìu tranh minh họa kiểu manhua đính kèm tiểu thuyết mà ta tìm dc thì ko biết post kỉu gì Q.Q
   đó cũng là lý do vì sao ta tìm dc tranh từ trong tết mà bi h mới post dc từng này, còn 2000 tấm khác chưa post vì thiếu thông tin và chưa sắp xếp *lệ*

   Tháng Ba 13, 2012 lúc 10:46 sáng

 6. nhìn mấy hình chibi yêu quá cơ

  Tháng Ba 16, 2012 lúc 7:51 chiều

 7. lala

  aiya ngưỡng mộ nha * sờ sờ làm quen *
  nét vẽ của artist thiệt là mình đã con mắt màh
  gia tài của nàng cũng đồ sộ quá nhỉ
  thanks tâm huyết và công sức nàng bỏ ra nhé
  yêu thiệt nhiều

  Tháng Ba 17, 2012 lúc 12:06 sáng

 8. oa oa~ ta đang căng thẳng nào ngờ vớt ngay phần này *mắt mở to* ôi đẹp quá nàng a~~ thích a thích a~~~~
  cám ơn nàng nha! *chụt chụt*

  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 10:11 chiều

 9. nàng ơi!!!sao bữa ta vô coi được mà h vô ít hình đam mỹ *sụt sịt*…h lại mất mí cái hình như trên a~~~~

  Tháng Tám 29, 2013 lúc 3:54 chiều

 10. Nhìn tranh rồi lại quyết tâm đi tìm truyện để đọc cơ mà phần lớn search không ra bạn ạ @@

  Tháng Một 20, 2015 lúc 10:22 sáng

  • mình search vẫn ra bình thường mà, tìm raw thì search bằng chữ trung còn tìm QT hat nhà edit thì cứ search teenn hán việt

   Tháng Một 23, 2015 lúc 10:35 chiều

 11. Nàng ơi, nàng có bản raw manhua của 365 nghề chi nghiệp hông cho ta xin với TT A TT ta tìm mà sao không thấy, tra tiếng trung toàn dẫn đi tào lao k hà Q v Q hông lẽ do ta ngược đãi quá nên Gu gồ bá bá phảm chủ?

  Tháng Năm 6, 2015 lúc 9:44 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s